national-sign 93-leader-says leaders-n-flag
[LayerSliderWP] Slider not found
1397/8/24
16:59

ارائه

کارگاه آموزشی روش تحقیق و ارائه نوشتارهای علمی، شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمان، 1392

کارگاه آموزشی نحوه ارائه نوشتارهای فنی و اداری، مجتمع صنعتی و معدنی گل گوهرسیرجان، 1392

کارگاه آموزشی “محیط زیست و دولت سبز” اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان، 1392

کارگاه آموزشی “بررسی روش های تصفیه پساب کارخانه های فراوری مواد معدنی” دانشگاه شهید باهنر کرمان” 1393